Hodnocení dodavatelů – mocný nástroj nákupu

Výkonnost každé společnosti je závislá na výkonnosti dodavatelů, s nimiž spolupracuje. Nakupujeme od nich, protože jednoduše potřebujeme jejich produkty či služby, abychom sami dosáhli určitých výsledků.

Dodavatelé, kteří dobře fungují, nám pomáhají poskytovat či vyrábět naše vlastní kvalitní výrobky či služby, zvyšovat produktivitu, snižovat náklady a zvyšovat zisk.

Naopak dodavatelé, kteří neodvádějí dobrou práci, mohou být příčinou nejrůznějších problémů, jenž mohou mít za následek přerušení výroby, snížení kvality našich výrobků či služeb, zvýšení nákladů, selhání v očích našich zákazníků.

Řízení výkonnosti dodavatelů by proto mělo být klíčovou činnost každého oddělení nákupu.

Přesto všechno řada společností řízení dodavatelů vůbec neuplatňuje nebo mu nevěnuje dostatečnou pozornost.

K úspěšnému zavedení hodnocení dodavatelů je zapotřebí provést těchto pět kroků:

 • Jmenovat tým lidi, kteří budou za zavedení / revizi programu odpovědní.
 • Vybrat dodavatele, kteří budou hodnoceni.
 • Stanovit metriky, které budou sledovány a vyhodnocovány.
 • Zvolit způsob získávání a vyhodnocování informací.
 • Výsledky hodnocení promítnou do strategie spolupráce s dodavateli.

Proč je zavedení programu hodnocení dodavatelů užitečné a jak vaší firmě pomůže?

 • Přispěje ke zlepšení práce nákupního oddělení.
 • Lepší výkonnost vašich dodavatelů pomůže vaší společnosti k lepší efektivitě.
 • Vyrábět kvalitnější výrobky či poskytovat lepší služby.
 • Dosahovat lepších ekonomických výsledků – snížit náklady a zvýšit zisk společnosti.
 • Zvýšit její konkurenceschopnost.
 • Toto vše se pak projeví ve zlepšení její výkonnosti.

Kromě výše uvedených důvodů poskytuje hodnocení dodavatelů informace pro další rozhodování, je možné z tohoto hodnocení vypozorovat trend, odhalit příležitosti ke změně a optimalizovat náklady.

Neztrácejte čas hledáním, přihlaste se na seminář a dosáhněte v krátkém čase lepších výsledků.

Líbil se vám tento článek? Zmáčkněte tlačítko To se mi líbí a Share. Uděláte mi tím radost. 

Jarda Cirkovský

Přečtěte si další články věnované firemnímu nákupu