E-AUKCE ENERGIÍ: LEVNĚJŠÍ PLYN

Pomocí elektronické aukce vám pomůžeme nakoupit plyn levněji. Využijte našich zkušeností v rámci e-aukce na klíč.

JAKÝ PLYN LZE NAKOUPIT FORMOU E-AUKCE

Obdobně jako na trhu s elektřinou se výsledná cena dodávky plynu dělí na:

 • Cenu regulovanou
  Ceny položek jsou stanovovány Energetickým regulačním úřadem.
 • Cenu neregulovanou
  Stanovuje ji obchodník s plynem dodávající jej do konkrétního odběrního místa, a která se stává předmětem obchodování.

Regulovaná cena za plyn se vztahuje na tyto položky:

 • přepravu
 • distribuci
 • služby operátora trhu

Výše regulované ceny se zpravidla stanovuje na konkrétní časové období, obvykle na 12 měsíců.

Cenami neregulovanými jsou ostatní ceny uváděné v cenících obchodníků s plynem. Jejich výši a strukturu stanovuje každý obchodník s plynem podle portfolia svých zákazníků a podle své obchodní strategie.

Rozhodující podíl v celkové ceně dodávky hraje cena za komoditu a obchod. Tato cena obsahuje nákupní cenu komodity od dovozce, nebo od jiného obchodníka, od něhož daný obchodník plyn nakupuje, náklady na obchodní činnost a marži obchodníka. Cena komodity tvoří největší (více než 70%) a nejpohyblivější část ceny. Je přímo závislá na ceně ropy, aktuální kurz koruny k dolaru, potažmo euru.

Komodita zemní plyn se dělí na dva produkty, se kterými je možné obchodovat:

 • Plyn v pásmu ročního odběru do 630 MWh/odběrné místo (kategorie maloodběratel).
 • Plyn v pásmu ročního odběru nad 630 MWh/odběrné místo (kategorie střední a velkoodběratel).

ROZLIŠUJEME 3 TYPY ODBĚRATELŮ

 • 1
  Kategorie maloodběratel
  Do této kategorie jsou zařazeni zákazníci, kteří jsou fyzické nebo právnické osoby, kterým je dodáván plyn pro podnikatelské účely.
 • 2
  Kategorie střední odběratel
  Sem patří fyzické či právnické osoby, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejich roční odběr v odběrném místě dosahuje alespoň 630 MWh a nepřesahuje 4 200 MWh.
 • 3
  Kategorie velkoodběratel odběratel
  Velkoodběratel je fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrném místě přesahuje 4 200 MWh.

AKTUÁLNÍ CENY PLYNU

Zemní plyn - graf ceny

Podrobné informace týkajících se složení ceny plynu, trhu, podmínek obchodování s ním či seznamu držitelů licencí pro obchod s plynem lze nalézt na stránkách Energetického regulačního úřadu nebo www.zemniplyn.cz.

PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKU PLYNU

Předmětem vlastního výběrového řízení (e-aukce) může být dodávka objemu předpokládané spotřeby na dané období a garance ceny na smluvní období.

Přílohy elektronické aukce by měly být: přehled odběrních míst (název a adresa odběrního místa, EIC kód, rezervovaná kapacita, plán spotřeby na dané období po jednotlivých měsících, skutečná spotřeba po jednotlivých měsících v posledním roce až dvou).

 

ROZSAH SLUŽEB A POSTUP PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE NA KLÍČ

Předmětem služby je:

 1. Poskytnutí textu zadávací dokumentace týkajícího se informací k použití elektronických nástrojů ZD (nutné u veřejných zadavatelů),
 2. Připomínkování textu zadávací dokumentace týkajícího informací k použití elektronických nástrojů
 3. Na základě předaných podkladů provedení kompletního elektronického výběrového řízení (u veřejných zadavatelů v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) spočívající v přípravě a zpřístupnění softwarové aplikace, její nastavení v souladu s předanou zadávací dokumentací zadavatele, obsluze po dobu provádění výběrového řízení, komunikace s účastníky (dodavateli) a zajištění jejich technické podpory,
 4. Vyhotovení Protokolu o průběhu výběrového řízení v elektronické nebo tištěné podobě, který detailně zachycuje průběh i konečný výsledek konaného výběrového řízení.

Stáhněte si e-book ZDARMA:

NEJLEPŠÍ VYJEDNÁVAČ JE VÁŠ POČÍTAČ

 • Elektronická kniha ke stažení ZDARMA
 • Podrobný návod, jak realizovat úspěšné výběrové řízení
 • Ověřeno nákupní praxí