VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA KLÍČ

Zajistíme pro vás kompletní provedení výběrového řízení. Využijte zkušeností získaných  25letou praxí a systematickým vzděláváním v oboru.

6 NEJVĚTŠÍCH CHYB VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

V praxi se setkáváme nejčastěji s následujícími chybami v procesu výběrového řízení:

 • Nedostatečná specifikace položek
 • Malý objem nákupu
 • Velké množství položek ve výběrovém řízení/e-aukci
 • Některé položky jsou nakupovány v bezvýznamném množství
 • Obdobné položky se nachází na několika místech
 • V neposlední řadě pak nedostatek času na přípravu a realizaci výběrového řízení

6 DŮVODŮ PRO OUTSOURCING
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Co získáte, když realizaci výběrového řízení necháte na nás? Profesionální služby na vysoké úrovni:

 • Zvolíme optimální strategii nákupu a způsob vyjednávání s dodavateli.
 • Díky realizací online výběrových řízení nakupujeme za skutečně prověřené tržní ceny. Úspora oproti běžným metodám výběrových řízení se šplhá až k 60 % (zjistěte přínosy e-aukce).
 • Garantujeme nezávislý a transparentní výběr dodavatele bez současných vazeb.
 • Jsme tu pro vás, i když vy nemáte dostatečnou kapacitu, nebo se chcete sněkteré činnosti přenechat odborníkům.
 • Nemusíte vyvíjet tlak na dodavatele, vyjednávání přenecháte na nezávislé třetí straně.
 • Budete mít přesně zdokumentovaný a doložený proces výběrového řízení např. v případě žádosti o prostředky z fondů EU.

JAK FUNGUJE SPOLUPRÁCE NA VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH

Na rozdíl od realizace a-aukce na klíč (kompletní předání podkladů), je zde daleko více dílčích činností popsaných níže. Jedná se o provedení celého VŘ od A po Z.

 

Harmonogram výběroveho řízení

PROCES VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

 • 1
  Specifikace předmětu a možných alternativ
 • 2
  Definice výběrových kritérií
 • 3
  Nákupní marketing – průzkum trhu
 • 4
  Oslovení potencionálních dodavatelů a pozvání k účasti v něm
 • 5
  Poptávkové řízení
 • 6
  On-line výběrová řízení
 • 7
  Porovnání a vyhodnocení dodavatelských nabídek
 • 8
  Společné jednání s dodavateli
 • 9
  Analýza/příprava smlouvy a jednání o smlouvě (ve spolupráci s advokátní kanceláří)
 • 10
  Vyhodnocení výběrového řízení
 • 11
  Písemná zpráva pro vedení společnosti o průběhu a výsledku výběrového řízení

Stáhněte si e-book ZDARMA:

NEJLEPŠÍ VYJEDNÁVAČ JE VÁŠ POČÍTAČ

 • Elektronická kniha ke stažení ZDARMA
 • Podrobný návod, jak realizovat úspěšné výběrové řízení
 • Ověřeno nákupní praxí