ANALÝZA NÁKUPU

Můžete se trápit a zlepšovat váš nákup i roky. Nebo jej společně zlepšíme během několika dní.

PROČ JE DOBRÉ PROVÉST ANALÝZU NÁKUPU?

Chcete zlepšit:

 • řízení nákupu ve firmě,
 • zvýšit úroveň fungování
 • nebo odhalit prostor pro úspory?

Potřebujete, aby váš nákup:

 • lépe řídil výdaje,
 • více odporoval interní zákazníky,
 • chránil společnost před riziky,
 • maximalizoval efektivitu
 • a dosahoval lepších výsledků?

Jdete správným směrem.

Důležité je vědět, že neexistuje žádný univerzální postup, jak uvedených cílů dosáhnout. Proto potřebujete provést analýzu nákupu. Abyste zjistili, jaká konkrétní opatření je zapotřebí provést.

Většina firem se zaměřuje na oblasti, jako je výroba, marketing či prodej, zvláště pak na oblast prodeje. Prodat je přece tak důležité a nakupovat umí přece každý. Opak je však pravdou.

Často se zapomíná na to, že:

 • každá zbytečně utracená koruna znamená o korunu méně zisku,
 • ale každá ušetřená koruna přináší o korunu větší zisk.

Abyste zvýšili ziskovost o 1 %, musíte v závislosti na předmětu podnikání zvýšit obrat firmy o 10–30 %. To bývá mnohdy poměrně dost složité.

Na straně nákupu však stačí uspořit pouhé 1 %. To už tak složité není.

CO VÁM ANALÝZA NÁKUPU PŘINESE?

 • Získáte nezávislý pohled zkušené osoby a kvalifikovanou zpětnou vazbu.
 • Na základě analýzy určíme optimální směr dalšího vývoje.
 • Konkrétní doporučení pro nápravu současného stavu.
 • Realizace navržených opatření přispěje k vyšší úrovni nákupního oddělení.
 • Ušetříte peníze a čas za zavádění zbytečných opatření.

JAK PROBÍHÁ ANALÝZA NÁKUPU?

1. STANOVENÍ CÍLE A DISKUSE O ROZSAHU

Na osobních schůzkách se zástupci vaší firmy probereme cíle projektu. Vzájemnou diskusi zjistíme rozsah zpracovávaných informací, pobavíme se o průběhu, časové náročnosti, použitých metodách a organizaci projektu.

2. REALIZACE ANALÝZY

Objektem vlastní analýzy je přiměřenost postupů plus používané nástroje a metody spojené s realizací nákupu v celé firmě: vyřizování požadavků interních zákazníků (rychlost, flexibilita a kvalita), zmapování řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů zahrnující strategii výběru a řízení dodavatelů, způsob práce s nakupovaným sortimentem a strategie nákupu, úroveň plánování, organizování, kontrola a vedení pracovníků nákupu. Dále pak odborná znalost jednotlivých nákupčích.

3. VÝSLEDKY A DOPORUČENÍ

V souladu s odsouhlaseným zadáním je výstupem analýzy závěrečná zpráva obsahující konkrétní zjištění a návrh opatření, která, pokud budou realizována, zvýší úroveň firemního nákupu. Bez příkras se dozvíte, jak na tom jste a co máte dělat.

Analýzou nákupu práce na zvyšování celkové úrovně vašeho nákupu však zdaleka nekončí.

JAKÝ JE DALŠÍ POSTUP A MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE?

Analýza nákupu je základní stavební kámen neboli odrazový můstek projektu zlepšování úrovně nákupu. V žádném případě to nesmí být konečná stanice. Kompletní průběh projektu zlepšování úrovně nákupu a další možnosti vzájemné spolupráce zachycuje následující obrázek a text.

FÁZE 1

 • Detailní analýza současného stavu nákupu
 • Zpracování zprávy obsahující výsledky a doporučení

FÁZE 2

 • Zpracování návrhu koncepce nákupu a jeho odsouhlasení

FÁZE 3

 • Implementace změn

FÁZE 4

 • Vyhodnocení úspěšnosti změn

Jak je patrné, tak analýza oddělení nákupu je pouze prvním krokem (první fází) možné spolupráce.

Pokud to myslíte vážně a chcete zvýšit úroveň vašeho firemního nákupu, je dobré počítat s tím, že se jedná o dlouhodobou a systematickou činnost zavrhující celou řadu činností.

Ať už je vašim cílem zlepšit řízení nákupu ve firmě, zvýšit úroveň fungování nebo odhalit prostor pro realizaci úspor, tak po provedení analýzy by měla následovat druhá fáze.

Tou je zpracování dokumentu (koncepce nákupu) zahrnujícího opatření na zefektivnění organizování nákupu ve společnosti a nastavení procesů, plus vytvoření podrobného akčního transformačního plánu.

Třetí fází je pak implementace změn do praxe. Na závěr je nadmíru užitečné zhodnotit, co se povedlo, co případně ne a proč. Nenecháme vás v tom a rádi vás budu labyrintem implementace a vyhodnocení úspěšnosti změn provázet.

Formu a míru spolupráce na druhé, třetí a čtvrté fázi je možné domlouvat postupně.

CHCETE ZVÝŠIT UROVEŇ VAŠEHO FIREMNÍHO NÁKUPU?

Stáhněte si e-book ZDARMA:

NEJLEPŠÍ VYJEDNÁVAČ JE VÁŠ POČÍTAČ

 • Elektronická kniha ke stažení ZDARMA
 • Podrobný návod, jak realizovat úspěšné výběrové řízení
 • Ověřeno nákupní praxí