E-AUKCE ENERGIÍ: LEVNĚJŠÍ ELEKTŘINA

Pomocí elektronické aukce vám pomůžeme nakoupit elektřinu levněji . Využijte našich zkušeností v rámci e-aukce na klíč.

JAKOU ELEKTŘINU LZE NAKOUPIT FORMOU E-AUKCE

Výsledná cena dodávky elektřiny pro oprávněné zákazníky je, podobně jako v případě plynu, složena z:

 • Regulovaných cen
  Ceny jednotlivých položek jsou stanovovány Energetickým regulačním úřadem.
 • Neregulovaných cen silové elektřiny
  Tato komodita se stává předmětem obchodování.

Regulovaná cena elektřiny se vztahuje na tyto položky:

 • distribuci,
 • systémové služby,
 • krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů,
 • činnost operátora trhu.

Cenu silové elektřiny pro jednotlivé kategorie odběratelů stanovují samotní dodavatelé (výrobci a obchodníci) a je smluvní záležitostí. Platba za neregulovanou silovou elektřinu zahrnuje obchodní marže dodavatele. Dále je k výsledné ceně za dodávku elektřiny nutné připočíst daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty.

Silová elektřina se dělí na dva produkty, se kterými je možné obchodovat:

 • Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí (VT)
 • Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí (NT)

Zákazníci spotřebovávající elektřinu v napěťové hladině nízkého napětí byli dříve označováni jako tzv. maloodběr. Na rozdíl od elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí se nízké napětí vyznačuje tím, že zákazník nemá ve vlastnictví trafostanicí a spotřeba energie je omezena jističi. Fakturace probíhá obvykle jen 1x do roka nebo měsíčně (v případě jističů 160-200A a vyšších) na základě odečtu distributora.

Oprávněný zákazník má tedy právo si zvolit libovolného dodavatele silové elektřiny, ale ne distributora. Distribuční platby se odvíjí od místa připojení, tj. podle příslušné distribuční společnosti, do jejíž sítě je odběrné místo připojeno. Podrobné informace týkajících se složení ceny elektřiny, trhu, podmínek obchodování s ní či seznamu držitelů licencí pro obchod s elektřinou lze nalézt na stránkách Energetického regulačního úřadu.

PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKU ELEKTŘINY

Předmětem vlastního výběrového řízení (e-aukce) může být dodávka silové elektřiny na stanovené časové období (např. jeden rok) v jednom tarifu či obou dvou s fixací ceny na toto smluvní období.

Další variantou výběru dodavatele může být nejnižší nabídnutý koeficient postupného nákupu burze. To umožňuje realizovat několik nákupů během roku v závislosti vývoje velkoobchodních cen na pražské a lipské burze.

Přílohy elektronické aukce by měly být: přehled odběrních míst (provozovatel distribuční soustavy, EAN, adresa odběrního místa, distribuční sazba, instalovaný výkon trafostanice/jistič, tarif, roční odběrový diagram, hodinový odběrový diagram).

 

ROZSAH SLUŽEB A POSTUP PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE NA KLÍČ

Předmětem služby je:

 1. Poskytnutí textu zadávací dokumentace týkajícího se informací k použití elektronických nástrojů ZD (nutné u veřejných zadavatelů).
 2. Připomínkování textu zadávací dokumentace týkajícího informací k použití elektronických nástrojů.
 3. Na základě předaných podkladů provedení kompletního elektronického výběrového řízení (u veřejných zadavatelů v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) spočívající v přípravě a zpřístupnění softwarové aplikace, její nastavení v souladu s předanou zadávací dokumentací zadavatele, obsluze po dobu provádění výběrového řízení, komunikace s účastníky (dodavateli) a zajištění jejich technické podpory.
 4. Vyhotovení Protokolu o průběhu výběrového řízení v elektronické nebo tištěné podobě, který detailně zachycuje průběh i konečný výsledek konaného výběrového řízení.

Stáhněte si e-book ZDARMA:

NEJLEPŠÍ VYJEDNÁVAČ JE VÁŠ POČÍTAČ

 • Elektronická kniha ke stažení ZDARMA
 • Podrobný návod, jak realizovat úspěšné výběrové řízení
 • Ověřeno nákupní praxí