ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro společnost BENEFICO s.r.o. velmi důležitá. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké osobní údaje firma BENEFICO shromažďuje a jak tyto údaje používá.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je zaslat na e-mailovou adresu jaroslav.cirkovsky@benefico.cz.

Jsme vám k dispozici nejen v případě žádosti o sdělení, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané, jejich opravení nebo vymazání, ale i v případě vašich podnětů na zlepšení nebo stížností.

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.

Jde o údaj, který je spojený s určitou osobou, který sám o sobě nebo v kombinaci s jinými údaji může vést k identifikaci určité osoby. Subjektem údajů je vždy pouze fyzická osoba.

Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam.

Vzhledem k tomu, že se obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich placených služeb nebo které nám poskytnete z vlastní vůle, například v rámci vyplnění registračního formuláře při přihlášení se k odběru informačních produktů.

Údaje, které nám sdělíte v souvislosti s využíváním našich placených služeb:

  • fakturační údaje – název společnosti, adresu (údaje vztahující se k právnickým osobám nejsou osobními údaji ve smyslu zákona)
  • fakturační údaje – jméno plus příjmení, adresu
  • IČO a DIČ – pokud vám bylo přiděleno
  • jméno a příjmení objednavatele a účastníka semináře
  • telefonní číslo a e-mail

Údaje, které nám sdělíte v rámci přihlášení se k odběru informačních produktů:

  • jméno a příjmení
  • e-mail

MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

Ano. BENEFICO, jakožto správce osobních údajů, je můžeme zpracovávat jednak na základě uděleného souhlasu, ale dále také například na základě svého oprávněného zájmu nebo pro splnění uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné.

V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím správci zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajů plnění povinností vyplývající ze zákona.

PROČ TYTO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Kromě výše zmiňovaného důvodu splnění uzavřené smlouvy, veškeré informace využíváme k tomu, abychom vás informovali o našich produktech, službách či kampaních, o připravovaných akcích nebo nabídce obchodních partnerů, případně abychom zjistili váš názor.

Dále také k marketingovým účelům, avšak vždy jen v takovém rozsahu, který je nezbytně nutný. Účast na takovýchto aktivitách je nepochybně dobrovolná.

Pokud vyjádříte nesouhlas se zasíláním takových informací, nebudeme vám je samozřejmě nadále posílat.  V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY A CHRÁNĚNY?

Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy, tj. přístup k těmto údajům je chráněn silným heslem. Dále přijímá taková opatření, aby vedené údaje byly zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci, úniku a zneužití. Považujeme to za jeden z pilířů naší důvěryhodnosti.

KOMU JE DÁLE POSKYTUJEME?

V rámci podnikatelské činnosti využíváme ke spolupráci dodavatele. Jedná se například o společnost zajišťující a poskytující profesionální nástroj pro e-mail marketing nebo ekonomické software. Vybíráme však jen takové společnosti, které nám zaručí ochranu vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme jakékoliv třetí straně.

CO JSOU COOKIES A JAK JICH VYUŽÍVÁME?

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Díky tomu si pak stránka pamatuje informace o vás a vašich volbách. To vede ke výšení míry komfortu návštěvníků webových stránek.

BENEFICO používá cookies k tomu, aby mohla analyzovat chování návštěvníků internetových stánek. To nám pomáhá rozvíjet naše služby a vytvářet atraktivní obsah. Tato data však nejsou osobního charakteru a neidentifikují vaši osobu.

Používání cookies můžete nastavit ve vašem internetovém prohlížeči.