ŠKOLENÍ FIREMNÍHO NÁKUPU

Připravujeme pravidelné semináře a školení pro lepší firemní nákup. Naučíte se v praxi osvědčené postupy: jak zvýšit výkonnost nákupu, jak správně vybírat dodavatele, jaké metody a nástroje používat…

Co si představíte pod pojmem dokonale fungující sklad? Jsou to dokonale vyladěné procesy? Kvalifikovaný personál?
Vynakládáte na provoz skladu a udržování stavu zásob značné množství finančních prostředků?
Když o vašem oddělení nákupu někdo řekne, že nefunguje, co tím vlastně myslí? Vždyť děláte stále stejné věci.

Kdo semináře školí?

JAROSLAV CIRKOVSKÝ

Mám pětadvacetiletou praxi v oblasti nákupu a obchodu v prostředí českých i zahraničních společností.

Jsem absolventem britského vysokoškolského programu zaměřeného na strategické řízení a držitelem titulu Master of Business Administration (MBA) uděleného britskou Nottingham Trent University.

Na Open Univesity CR, Business School jsem získal Profesionální diplom v managementu.

CO ŘÍKAJÍ O SEMINÁŘÍCH

Seminář Jak si vyjednat lepší dodavatelské podmínky – Výběrová řízení v nákupu doporučuji všem, kteří chtějí získat širší rozhled v oblasti nákupu. Jednodenní kurz byl řízen profesionálně a zaměřil se na konkrétní oblasti, které nejvíce zajímaly přítomné účastníky. Forma, kdy se setkávají názory lidí z různých firem je vhodná hlavně tam, kde se sejdou sdílnější povahy, a pokud se to podaří, uvědomí si člověk, že téměř vždy je jeho přístup ovlivněn zažitými stereotypy, které se může vyplatit změnit.
Tomáš OtáhalMeopta – optika, s.r.o.
Seminář na téma „Strategické řízení nákupu a strategie nákupu“ byl pro mě velice přínosný. Absolvovala jsem již několik školení, která se zabývala podobnou problematikou, ale jen z mála jsem odcházela s pocitem, že mě o něco obohatila. Získala jsem jasnou představu, jak by strategické řízení nákupu mělo být implementováno v daném subjektu. Lektor informace předával srozumitelnou formou a uváděl příklady z praxe, což velmi kvituji. Určitě se velmi ráda zúčastním dalších programů, které budou pod vedení p. Cirkovského.
Bc. Karolína TomšováATAS elektromotory Náchod a. s.
Školení mi napomohlo k propojení mé dosavadní praxe s teoretickými poznatky. Jasný přínos jsem viděl ve zdokonalení se, jak lépe definovat a následně prosadit své názory, což jsem z daleka neuměl. Také diskuse s člověkem, který prošel bohatou praxí, mi přinesla nové poznatky a názory, které postupně vyhodnocuji a budu se snažit toto v mé praxi dále aplikovat.
Václav BrandejsLEIFHEIT s.r.o.
K semináři Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli – Vyjednávání s dodavateli se mohu vyjádřit jen pochvalně. Lektor ví, o čem mluví. Poskytnuté materiály obsahují mnohem více informací, než je možno probrat během jednodenního semináře. Je tedy možné se dále zlepšovat ve vyjednávacích schopnostech i po jeho absolvování. Řešení případové studie na závěr dne, tak to byla taková třešnička na dortu, která dokázala otevřít oči. Její myšlenka se dá aplikovat nejen při vyjednáváních, ale i v mnoha dalších oblastech.
Martin ZárečnýGRUND a.s.

Stáhněte si e-book ZDARMA:

NEJLEPŠÍ VYJEDNÁVAČ JE VÁŠ POČÍTAČ

  • Elektronická kniha ke stažení ZDARMA
  • Podrobný návod, jak realizovat úspěšné výběrové řízení
  • Ověřeno nákupní praxí