PŘÍNOSY ELEKTRONICKÉ AUKCE

Nakupte díky elektronické aukci různé komodity až o 20 % levněji a služby až o 60 % levněji.

3 NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTI ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ

E-aukce změní váš nákup v těchto oblastech:

 • 1
  Vycházejme z předpokladu, že průměrné šetření e-aukcí je 10 %. My zůstaneme více při zemi a budete počítat s polovinou, tzn. s 5 %.
 • 2
  Nyní vezměte celkovou sumu vašeho nákupu a z ní vypočítejte 5%.
 • 3
  Teď sami vidíte, jestli vám taková neplánovaná úspora stojí za pozornost.

Chcete se dozvědět více? Napište nám a sjednejte si schůzku.

KOLIK ČASU A PENĚZ S E-AUKCÍ USPOŘÍTE?

Základem efektivního využití e-aukce je nakupovaný objem, který musí být zajímavý pro dodavatele (aby se o zakázku „poprali) a i pro vyhlašovatele (aby se mu e-aukce ekonomicky vyplatila). Náklady na ni by měly být několikrát nižší než uspořené prostředky. Hranice „rentability“ záleží na poptávaném výrobku, materiálu nebo službě a dlouhodobosti kontraktu.

SPOČÍTEJTE SI RENTABILITU E-AUKCE NA PŘÍKLADU:

 • 1
  Výběrové řízení proběhne velmi rychle a efektivně.
  Ušetříte až 50 % času jinak nutného na celý proces výběrového řízení. Až o 50 % snížíte také své procesní náklady na realizaci řízení.
 • 2
  Komodity a služby nakoupíte za skutečně tržní ceny.
  Díky přirozené soutěživosti dodavatelů ušetříte až 60 % ceny. Dodavatelé mají navíc možnost své nabídky v průběhu celého řízení upravovat, čímž se dosáhne nejlepší možné ceny.
 • 3
  Máte jistotu naprosté transparentnosti.
  Online výběrové řízení zvyšuje jeho důvěryhodnost a upevňuje stabilitu vztahů s dodavateli. Proces kontroly nastavíte podle svých potřeb a po skončení e-aukce vám e-aukční software umožní vytištění protokolů o průběhu e-aukce.

K tomu je také třeba připočíst úsporu času a mzdových prostředků vynakládaných na realizaci výběrových řízení klasickým způsobem. Zkušenosti ukazují, že dochází k významnému zkrácení délky realizace výběrového řízení a úspora se pohybuje v rozsahu více než 50%.

JAK DOSÁHNOUT ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY E-AUKCE?

Dosáhněte větší atraktivity e-aukce a získejte více soutěžících:

 • Pomineme-li „monopolní trhy“, tak je jasné, že s rostoucím objemem zakázky bude stoupat zájem oslovených firem se e-aukce/on-line výběrového řízení zúčastnit.
 • Větší atraktivity pro dodavatele a efektu pro vás lze dosáhnout poptáváním určité skupiny zboží.
 • Další zvýšení atraktivity pro dodavatele je možno dosáhnout vytvořením určitého sdružení – aliance. Efektivní jsou samozřejmě sdružené nákupy celé korporace/organizace. Svou roli tu sehrává i vaše odběratelská pověst, respektive celková atraktivita značky.

JAKÝ JE MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ PRO ÚSPĚŠNOU E-AUKCI?

Praxe ukázala, aby e-aukce proběhla úspěšně, bylo by dobré, aby se jí účastnili nejlépe minimálně tři potenciální dodavatelé se srovnatelnou nabídkou, požadovanými certifikacemi a referencemi.

Důležité je také to, aby mezi účastníky e-aukce nebylo jednoduše možné jednat ve vzájemné dohodě. To je právě významná výhoda e-aukce oproti off-line aukci pořádané sezváním dodavatelů na jedno místo.

V případě on-line výběrových řízení (v e-aukci) o sobě dodavatelé navzájem vůbec nemusí vědět a riziko jejich domluvy na bojkotování aukce se snižuje na minimum.

E-AUKČNÍ SOFTWARE = NAPROSTÁ TRANSPARENTNOST

E-aukční software je nástroj, pomocí něhož můžete nákup delegovat a zároveň jej mít stále pod kontrolou. Díky jen velmi a velmi komplikované možnosti ovlivnění způsobu hodnocení obdržených nabídek je on-line výběrové řízení transparentní jak pro jeho vyhlašovatele, tak pro jeho účastníky.

Každý krok e-aukce je pečlivě monitorován a zaznamenáván v protokolu o průběhu e-aukce, který její účastníci obdrží. V záznamech se dají dohledat všechny jednotlivé kroky od zadání vstupních dat, rozesílání pozvánek až po konečné poděkování vyhlašovatele jednotlivým soutěžícím.

Stáhněte si e-book ZDARMA:

NEJLEPŠÍ VYJEDNÁVAČ JE VÁŠ POČÍTAČ

 • Elektronická kniha ke stažení ZDARMA
 • Podrobný návod, jak realizovat úspěšné výběrové řízení
 • Ověřeno nákupní praxí