Vteřiny, které rozhodují o našem úspěchu nebo neúspěchu

První dojem. Často na něm závisí náš úspěch nebo neúspěch. Uděláte ho jen jednou a mnohdy rozhoduje o tom, zda bude nějaký další. Určuje, co si o vás lidé budou myslet a zdali jste jim sympatičtí. Především pokud je negativní, těžko se mění. Je mu přikládán velký význam, přestože je to „jen“ první pohled a úsměv, první slova, postoj a podání ruky.

Ať chceme nebo nechceme, vytváříme si jej velmi rychle – někdo během několika sekund, někdo v rozmezí jednotek minut. Každopádně je to krátký čas a vy ho buď naplno využijete, nebo promarníte.

Do které skupiny chcete patřit?

Schopnost utvářet první dojem je nám vrozená a je to dar, který nás chrání, ale i mate.

Naše tisíciletá evoluce nás obdarovala touto podvědomou schopností, protože pohotová reakce často znamenala rozdíl mezi životem a smrtí.

V životě jste možná sami zažili situaci, kdy vám správné vyhodnocení daného momentu, jakési „zatáhnutí za ruční brzdu a zařazení zpátečky“, zachránilo život, pomohlo získat novou práci nebo třeba realizovat dobrý obchod.

Lidé mají při utváření prvního dojmu tendenci rozřazovat jiné do škatulek a je velmi obtížné se z ní vyprostit a přesunout do jiné. Proto je pro úspěšný společenský život vytvoření pozitivního prvního dojmu velmi důležité.

Každé vyjednávání (jednání) ovlivňují nějaké faktory. Jeden z nich jsou vzájemné sympatie a antipatie. A sami víte, že se cítíte lépe ve společnosti milých lidí.

Proto není tajemstvím, že lidé mají tendenci uzavírat obchody s těmi, kdo jsou jim sympatičtí. A naopak. Pokud bude vaše společnost působit na lidi negativně, budou mít sklon vám nevyhovět, nenaslouchat vám, nepomáhat vám.

Mějte však na paměti, že i vás může špatně utvořený první dojem přivést k nesprávnému závěru.

Tajemství vytvoření pozitivního prvního dojmu

Tajemství vytvoření pozitivního prvního dojmu – tajemství náklonnosti – spočívá v tom, jaké pocity a emoce vyvoláme ve druhých lidech.

Na jejich vytváření se nepodílí jen mluvené slovo, jehož prostřednictvím sdělujeme své myšlenky. Naše tělo rovněž vysílá signály, které jsou velmi často mimo oblast našeho vědomého vnímání, ale které instinktivně posuzujeme.

Pokud se chcete stát mistrem ve vytváření pozitivního dojmu, musíte znát faktory, které ho ovlivňují, a naučit se s nimi pracovat – manipulovat ve svůj prospěch.

Komunikujeme svým

 • očním kontaktem
 • výrazem obličeje
 • držením těla
 • pohyby rukou a nohou
 • strnulostí těla
 • prostorovou vzdáleností
 • dotykem
 • hlasem (jeho barvou, rytmem, modulací)
 • a v neposlední řadě oblečením

To vše je naše řeč těla, to vše vytváří naši image a dá se to shrnout do tří klíčových faktorů

 • jak vypadáme
 • jak zníme
 • co říkáme

Na druhou stranu pokud chcete při setkání s druhými lidmi rozpoznat, jací opravdu jsou, a nenechat se oklamat, položte si následující otázky

 • Co mohu vyčíst z tváře? – Je oční kontakt adekvátní, stabilní a soustředěný na mě? Usmívá se hodně a přátelsky, nebo se jedná o nepřirozený společenský úsměv?
 • Co říkají gesta? – Je zvolený postoj otevřený, nebo uzavřený? Naklání se ke mně? Míří tělo směrem ke mně, nebo ven?
 • Odpovídá tón hlasu vyřčeným slovům? – Je zvolený tón hlasu v souladu s řečí těla?
 • Jsou pronesená slova v souladu s řečí těla, nebo jsou zde vidět nějaké rozdíly?

Semináře, které vám ušetří roky samostudia

5 pilířů pozitivního prvního dojmu

Jak udělat dokonalý první dojem? Jak zvýšit svou schopnost vzbuzovat náklonnost a sympatii a tím pozitivně ovlivnit svůj úspěch v pracovním a osobním životě?

Předpokladem vytváření pozitivního prvního dojmu je skutečnost, že znáte faktory, které ho ovlivňují. Druhým pak, že s nimi budete cíleně pracovat.

Vezměte si tužku a dva papíry. Na jeden napište své slabé stránky či kritiku (z čeho máte strach, v čem si nevěříte, v čem máte pochybnosti) a na druhý napište své charakterové vlastnosti a to, v čem jste silní. Nebojte se sami sebe pochválit a nenechte se negativně ovlivnit okolím.

První papír vezměte a zahoďte ho, protože slabinami se neprosadíte. Pozitivní je, že si je uvědomujete a můžete se jich vyvarovat.

Věnujte pozornost rozvoji silných stránek a stavte na nich. Minimum, co pro to můžete udělat, je, že seznam budete mít na viditelném místě a po dobu jednoho měsíce se do něj budete dívat.

Pojďme si sumarizovat základní faktory vytváření pozitivního prvního dojmu. Není to nic obtížného, ale v praxi se setkávám s tím, že lidé uvedené principy velmi často nedodržují.

Oční kontakt a úsměv

Dívejte se lidem do očí a usmívejte se. Úsměv dělá přátele a přiměřeným/dobrým očním kontaktem dáváte najevo svůj zájem.

Pozitivního účinku nedosáhnete, jestliže délka všeho pohledu bude nedostatečná, pokud se spíše budete dívat do stolu, do země, na své ruce nebo se vaše oči budou pohybovat příliš rychle.

Styl komunikace

Přizpůsobte styl komunikace protistraně. Lidem se lépe komunikuje s někým, kdo je jim podobný. Například, pokud na vás někdo mluví pomalu, nemluvte rychle. Když jednáte s člověkem oděným v obleku, zvolte stejně formální oblečení a naopak.

Neznamená to však, že když na vás někdo bude řvát a urážet vás, že mu to oplatíte. V takovém případě se jej snažte uklidnit nasloucháním a parafrázováním toho, co říká.

Naslouchání

Zmínil jsem se, že máte naslouchat. Nyní k tomu dodám: aktivně naslouchat celým tělem. Chcete-li být vnímání jako příjemní lidé, pozorně a aktivně naslouchejte. Máte dvě uši a jedna ústa. Používejte je v tomto poměru.

Gestikulace

Podpořte slova odpovídající gestikulací a přímým držením těla, protože lidé hodně vnímají to, jak se pohybujete a gestikulujete, jak podáte ruku, jak držíte tělo. Miminko nerozumí slovům, která říkáme, ale pozitivně na něj působí mámin klidný hlas, úsměv a laskavé dotyky.

Vzhled

Na závěr jsem si nechal to, co najdete snad v každém článku věnovaném vytváření pozitivního dojmu, ale mnoho lidí tomu stále nevěnuje pozornost.

Vzhled je bezpochyby na vrcholu seznamu. Refrén písničky Šaty dělaj člověka („protože je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka, kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká“) je nadevše výmluvný.

Vaše oblečení, řeč těla a pozitivní první dojem spolu velice úzce souvisí.

Při prvním kontaktu pohled zpravidla směřuje na tělo a první dojem se vytváří rychle, mnohdy dříve, než stačíme promluvit. Asi nemusím zdůrazňovat, že vzhled a fyzická přitažlivost, přinejmenším v počátku, mají na uzavírání dohod/obchodu podstatný vliv.

Možná jste po přečtení těchto řádků nabyli dojmu, že život je závodem ve vytváření pozitivního prvního dojmu a v oblíbenosti. Nedivil bych se.

Nevěřte vždy prvnímu dojmu

Bezpochyby je velmi důležité vytvořit pozitivní první dojem – nezná druhou šanci –, ale najdou se situace, kdy byste na něj neměli dát, kdy by vám neměl stačit, jinak narazíte a osudově se zmýlíte. Ne nadarmo se říká „nedej na první dojem“.

Proč? První dojem mívá omezenou poznávací hodnotu. Lidé nejsou při posuzování druhých dokonalí, máme tendenci zjednodušovat, totiž hodnotit dle výrazné vlastnosti, která překryje ostatní. Říká se tomu haló efekt.

Podobně zaslepení jsme a pozitivněji hodnotíme člověka, který má podobné názory jako my sami – podobá se nám. Tehdy nemusíme zrcadlit, protože jsme předurčeni ke vzájemnému porozumění.

Dále jeho kvalitu ovlivňuje naše nadání a zkušenosti. Mnohdy až čas ukáže a přinese skutečné poznání člověka.

Možná vaše děti nosí tričko s nápisem „Vypadám jako anděl a zlobím jako čert“ a jen vy víte, jak tohle přirovnání sedí.

Možná ve svém okolí znáte někoho, kdo je na první pohled velmi milý společník, ale protože ho znáte hlouběji, tak víte, že skutečné povahové vlastnosti (agresivita, arogance, panovačnost, snobství, nesnášenlivost, vznětlivost, urážlivost, pesimismus, tupost, neústupnost, závistivost, neupřímnost, prolhanost…), jeho jednání a vystupování jsou v příkrém rozporu s tím, jaké hodnoty uznáváte vy, a proto nikdy nenajdete společnou řeč.

Možná vás do zaměstnání přijímal šéf, který vypadal jako velký sympaťák, ale po nějaké době na vás udělal podraz, jaký by vás ani ve snu nenapadl.

A možná vás o pravdivosti nadpisu této části přesvědčí následující velmi povedené video. Podívejte se na něj.

Jak na vás zapůsobilo?

Viděli jste v první části skinheada chystajícího se napadnout stojící dívku? Mysleli jste si, že ve druhé části chce okrást postaršího muže? Teprve až třetí část vám ukázala, o co opravdu jde.

Nezapomeňte, že ti, kdo si vystačí s prvním dojmem, se často pletou. Abyste si udělali skutečně objektivní názor, je nutné se na věc podívat z více úhlů pohledu.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ČLÁNKY