Řízení, hodnocení a rozvoj dodavatelů

Příklady webových stránek a materiálů zabývajících se tématem hodnocení dodavatelů:

 

  • Hodnocení dodavatelů – zajímavá prezentace na téma hodnocení dodavatelů v prostředí systému SAP.
  • MANN+HUMMEL – výborný příklad stránek zveřejňujících informace pro potencionální a současné dodavatele o způsobu jejich hodnocení.
  • Výběr dodavatele – přehledný metodický popis procesu řízení dodavatelů koncernu Volkswagen.