5 smrtelných zabijáků úspěšné prezentace

Snad v každé branži najdete osobnosti, které takzvaně vystupují z řady. Při odborných přednáškách jim lidé se zaujetím naslouchají a jejich výkon odmění nefalšovaným potleskem. Odlišují se od ostatních nejen svou vysokou odborností, ale především uměním prodat svou práci a uměním prezentovat před početným auditoriem.

Zkušenosti s nudnými prezentacemi máme asi všichni. Sedíte na poradě a ačkoliv řečník sděluje důležité věci, tak si říkáte, proboha ať už skončí.

A to i přesto, že vidíte, že ten člověk danému tématu rozumí.

Proč tomu tak je? Řečník naprosto postrádá schopnost správně prezentovat.

Samotná vysoká odbornost, znalost jisté profesní problematiky, není zárukou úspěšné prezentace – ovládnutí prezentačních dovedností. To je zpravidla jiná „disciplína“, které je zapotřebí se naučit.

Pokud chcete vystoupit z šedého průměru, zapracujte na této dovednosti. Vyplatí se to!

Nikdy nevíte, kdy přijde den „D“. Kdy budete muset prodat svoje myšlenky, návrhy, projekt nebo sami sebe.

Vím, o čem mluvím. Moje první velká prezentace, která se odehrávala před vedením společnosti, pro mne byl natolik stresující zážitek, že si jej budu pamatovat do konce života – doslova a do písmene se mi vryl do paměti.

Vědět víc se vyplatí!

Jak docílit toho, abyste se na prezentaci těšili a aby dopadla na jedničku?

Mějte na paměti, že při prezentování před auditoriem je jedním z nejdůležitějších úkolů řečníka potlačit veškeré rušivé faktory své řeči a celkového projevu.

Zpravidla řečník sám rušivé faktory nevnímá, avšak odvádějí pozornost auditoria od vlastního obsahu prezentace.

V krajním případě mohou nepříjemné rušivé momenty posluchače odradit či znechutit. Pramení zpravidla z nedostatečné přípravy a následné nejistoty, nervozity nebo trémy, popřípadě problémů s technikou.

Ale i lidé, kteří jsou zvyklí mluvit před větším auditoriem, se dopouštějí následujících chyb.

Vyvarujte se 5 smrtelných zabijáků úspěšné prezentace

Nevhodná volba slov a jejich grafické podoby

Náš projev v posluchačích vyvolává pozitivní nebo negativní emoce.

Dle Alberta Mehrabiana se na vytváření sympatií podílí tři odlišné prvky takto: slova tvoří 7 %, tón hlasu představuje 38 % a řeč těla tvoří 55 %. Aby příjemci zprávy nebyli zmateni, při efektivní komunikaci musí být v souladu.

Přestože náš projev posuzují posluchači z pouhých 7 % dle obsahu (slov), tak při odborných přednáškách jaksi očekávají, že fakta, souvislosti a příklady, budou mít vysokou odbornou úroveň.

Vyhněte se však tomu, abyste svůj kvalitní obsah prezentovali v naprosto nudné podobě jednolitého dlouhého textu, jak popisuji a ukazuji níže.

Volte taková slova, aby vám lidé rozuměli. Myslete na to, že ne všichni znají odbornou terminologii, cizojazyčné názvy nebo různé zkratky.

Nesprávná práce s hlasem

Možná jste se setkali s tím, že řečník často nahlížel do poznámek nebo je četl. To samozřejmě není správné a může to být způsobeno jednak špatnou přípravou, ale i tím, že my zkušenější máme se zapamatováním si delšího souvislého textu problém. O to důležitější je příprava.

Někdy řečník mluví příliš rychle, pomalu nebo potichu. Ale co je asi nejhorší a určitě někoho z auditoria dokáže uspat, to je monotónní projev.

Hlas je nositelem obsahu, poskytuje pojmům emotivní „barvu“, a proto je působivá prezentace dána nejen výběrem správného obsahu, ale také hlasovým ztvárněním.

Rušivé neverbální prohřešky

Nejvýznamnější část naší komunikace s okolím se odehrává mimoslovně – neverbálně. Kromě toho, že projevy těla o nás mnohé prozrazují, tak chyby, kterých se řečník dopouští, velmi negativně ovlivňují celkový dojem.

A naopak, správná nonverbální komunikace vždy podtrhne váš slovní projev a zdůrazní vaši profesionalitu. Což auditorium jistě velmi ocení.

Mezi nejčastější neverbální prohřešky, které snižují autoritu řečníka a působí negativně, patří:

  • neudržování očního kontaktu – řečník se dívá do země, papíru, monitoru, mluví jen k části publika a ke zbylé části stojí zády,
  • výběr špatného místa – řečník se „schovává“ za flipchart,
  • ruce složené na prsou nebo držené jako „fíkový list“,
  • nervózní přecházení sem a tam – dopředu a zpět, do strany a zpět,
  • příliš rychlé pohyby rukama či nohama,
  • pohupování se, vykopávání nohou,
  • nebo naopak strnulý postoj na místě – řečník stojí jako socha,
  • nevhodný postoj – ruce má podél těla nebo v kapsách,
  • hraní si s perem, částmi oděvu, vlasy, prstýnkem, …
  • příliš rychlé pohyby ukazovátkem,

MIloš Zeman, Česká televize, Události, 15. 10. 2016

Obrázek č. 1 Příklad nevhodného očního kontaktu najdete i u zkušených řečníků
Zdroj: Česká televize, Události, 15. 10. 2016

Délka očního kontaktu rozhoduje o tom, nakolik dokážeme druhé zaujmout. Zároveň ale platí, že příliš dlouhý oční kontakt působí negativně a znervózňuje.

Za obvykle akceptovatelnou délku pohledu jsou považovány tak tři sekundy. Při osobní komunikaci však nic nezkazíte, pokud váš pohled bude delší – 5 až 10 sekund.

Přirozený klidný postoj a gestikulace získávají vyšší pozornost auditoria. Vhodná gesta působí na emoce, upoutávají pozornost, doplňují slova a přispívají tím k zapamatování si řečeného.

Gesta by měla být otevřená – otevřená dlaně směrem k auditoriu. Dáváme tím najevo své dobré úmysly a otevřenost. Naopak uzavřená gesta, ukazování prstem či tužkou, působí negativně.

Nudná grafiká

Nejdůležitější smyslový orgán vnímání člověka je lidské oko. Pomocí zraku člověk vnímá asi 80 % všech informací ze svého okolí. Proto maximálně vizualizujte své myšlenky.

Ale když otevřete PowerPoint, objeví se prázdný slajd s rámečky pro text, odrážky nebo číslování. Pokud chcete, aby si lidé vámi předávané informace zapamatovali, aby na ně vaše prezentace vizuálně zapůsobila, pak text a odrážky jsou tím nejméně efektivním řešením.

Lidé od řečníka očekávají, že se dozvědí nějaké nové informace, že jim dá zajímavé tipy, bude je inspirovat, že je bude bavit, a ne nudit.

Samozřejmě je nutné zvážit, o jakou prezentaci se jedná.

Celodenní prezentace složená jen z obrázků může být graficky zajímavá, ale pokud si z ní účastníci mají něco odnést, pravděpodobně se změní v diktát. A pokud si lidé nebudou psát podrobné poznámky, budou si jen stěží pamatovat detaily.

Například třicetiminutová prezentace, která obsahuje pouze samotný text, oko diváka nikterak neoslní a nejspíše bude velmi nudná.

Příklad takové nudné prezentace najdete níže. Tu nejdůležitější myšlenku snímku dokážete vyjádřit pomocí obrázku.

Paretovo pravidlo 80-20 text

Obrázek č. 2 Příklad nudné prezentace

Paretovo pravidlo 80-20 obrázek

Obrázek č. 3 Vhodný obrázek vydá za tisíc slov

Podmanivým a jedinečným řečníkem, který navíc dokázal publikum bavit, byl Steve Jobs.

Divákům nepředával jen informace, neprezentoval jen nové produkty, ale vyprávěl příběhy. Působivým způsobem líčil své nápady a představoval vize.


Video č. 1 Steve Jobs – představení iPhone v roce 2007

Nevhodné oblečení a image prezentujícího

„Protože, je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka, kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká.“

Kdo by neznal píseň Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha „Šaty dělaj člověka“. Naprostá většina lidí si to uvědomuje a podle toho se také obléká.

11215881 - beautiful latin woman wearing glasses

A proč se o tom zmiňuji? Protože vždycky se najdou výjimky a na vystoupení před auditoriem se nevhodně obléknou a zbytečně odvádějí pozornost účastníků prezentace. Většinou se to týká nás, mužů.

Ať se vám to líbí nebo ne, naše vrozené instinkty a zažité stereotypy způsobují, že si o druhých podvědomě vytváříme názor během několika vteřin.

Pokud během těch pár vteřin lidé dojdou k názoru, že jim nejste sympatičtí, jen těžko jejich názor zvrátíte. A není nic příjemného, když musíte poslouchat přednášku nesympatické osoby.

Oblečení v minulosti hrálo velkou roli a jistě ji hrát bude i v budoucnu. Držte se proto zásady: Vždy se oblékejte trochu lépe než všichni ostatní, ale berte v potaz danou kulturu.

Obrázek č. 4 Vzbudit nežádoucí pozornost nemusí být těžké

Pokud jdete prezentovat něco vedení firmy či na konferenci, kde se dá očekávat, že většina mužů bude mít oblek a ženy sukni či kostým, tak pánové džíny a svetr raději nechte doma.

__

Líbil se vám tento článek? Klikněte na tlačítko To se mi líbí a Share. Uděláte mi tím radost.

Jarda Cirkovský

Vytvořil jsem nový on-line kurz Strategie vytváření úspor krok za krokem v praxi. Přečtěte si jeho příběh. >>