Paretovo pravidlo a ABC analýza

Chcete dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejlepším úsilím? Pak ve své každodenní praxi používejte pravidlo 80/20 a ABC analýzu. Platnost těchto pravidel byla potvrzena na mnoha příkladech.

Běžnou součástí každodenní práce nákupčích je realizovat výběrová řízení, vybírat a řídit dodavatele, nakupovat svěřené položky či koordinovat výši zásob.

Zkušení pracovníci nákupu při této činnosti používají nástroje, kterým se v odborných kruzích říká Paretovo pravidlo a ABC analýza. Znát a používat by je měl snad každý nákupčí.

Autorem pravidla 80/20 je italský ekonom Vilfredo Paret. Jeho zákon nás učí umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejlepším úsilím.

A analýza ABC je nástroj/metoda, který vychází ze zmiňovaného pravidla 80/20 a umožňuje nákupním profesionálům ještě více zefektivnit práci s nakupovaným sortimentem zboží/služeb – detailněji ho rozdělit.

Díky těmto metodám lze přesně matematicky vypočítat, které položky, skupiny zboží, dodavatelé či zásoby jsou pro vás (vaše podnikání) důležité a čemu či komu byste především měli věnovat vaši pozornost.

V následující části se na obě metody podíváme optikou firemního nákupu a ukážeme si, jak s jejich pomocí zefektivníte svoji práci.

Paretovo pravidlo

Paretovo pravidlo uvádí, že existuje nerovnováha mezi příčinami a výsledky, mezi úsilím a odměnou. Když tuto nerovnováhu vyjádříme řečí čísel, vyjde poměr 80/20 – 80 procent výsledků nebo odměn vzniká z pouhých 20 procent příčin.

Širokou aplikaci pravidla si ukážeme v podmínkách firemního nákupu:

  • 80 % nákupního obratu vám bude tvořit 20% položek,
  • 80 % objemu nákupu zrealizujete u 20 % dodavatelů,
  • 80 % skladové plochy vám zabere 20 % skladových položek,
  • 80 % výsledků své práce získáte z 20 % času.

Z výše uvedeného vyplývá, že budete-li věnovat pouze 20 % svého času omezenému počtu klíčových/strategických dodavatelů, ovlivní to výsledek vaší práce z 80 %.

Proto je dobré si provést tuto analýzu a soustředit pozornost na klíčové/strategické činnosti, dodavatele, komodity či nakupované položky.

Tím ale neříkám, že na ostatní zapomenete. Dále je nutné podotknout, že pokud budete pracovat např. s nákupním obratem, tak uvidíte, že rozdělení 80/20 neplatí absolutně.

Přihlaste se na seminář, dosáhnete v krátkém čase lepších výsledků

Pro více informací klikněte na název.

 

ABC analýza

Když Paretovo pravidlo v nákupní praxi nestačí, tak se proto pro účely detailnějšího rozdělení používá ABC analýza. Ta zařazuje jednotlivé komodity, dodavatele, zásoby či položky (dále jen položky) do tří kategorií dle jejich významu.

V závislosti na účelu použití můžete nalézt více variant procentuálního rozdělení položek do jednotlivých kategorií. Na základě osobních zkušeností mohu doporučit následující rozřazení:

  • kategorii A – klíčové/strategické položky mající pro organizaci zásadní význam, přibližně 20 % položek a 80 % nákupního obratu,
  • kategorii B – středně důležité položky, přibližně 15 % položek a 15 % nákupního obratu,
  • kategorie C – velké množství málo důležitých položek pravděpodobně s nízkým objemem nákupu a možností náhrady, přibližně 65 % zbytek s přibližným 5 % nákupním obratem.

Rozdělení podílu počtu položek do jednotlivých kategorií a jejich podíl na obratu znázorňuje následující obrázek.

ABC analýza - obrázek

Obrázek – ABC analýza

>> Podívejte se na konkrétní příklad realizace ABC analýzy

Líbil se vám tento článek? Klikněte na tlačítko To se mi líbí a Share. Uděláte mi tím radost.

Jarda Cirkovský