Interní zákazník – mocný pán, nebo rovnocenný spolupracující kolega oddělení nákupu?

Také se setkáváte s tím, že oddělení nákupu může za „všechno“, nemá stejnou vážnost jako jiná oddělení a občas s nimi i „bojujete“. Co s tím udělat? Jak dosáhnout zlepšení vzájemných vztahů? Jak nastavit vzájemnou spolupráci? Jak dosáhnout zvýšení popularity nákupu ve firmě?

Pro úspěšné fungování společnosti je udržování dobrého vztahu s interními zákazníky pro pracovníky nákupu stejně tak důležité, jako pro oddělení prodeje udržovat dobré vztahy s externími zákazníky.

Tipy pro nastavení vzájemné spolupráce a zvýšení popularity nákupu ve firmě:

  • Spolupracujte na řešení problémů – především u složitějších výběrových řízení požádejte interního klienta o spolupráci při zpracování zadávací dokumentace. Je přirozené, že nikdo neví všechno. Zapojte tedy interního klienta do procesu výběrového řízení a problémy řešte společně.
  • Pečujte o své klíčové interní zákazníky – inspirujte se prací prodejního oddělení, jak pečuje o externí klíčové zákazníky. Dále se můžete inspirovat prací, kterou odvádíte při budování vztahu s klíčovými dodavateli. Plánujete s nimi pravidelná setkání? Naplánujte si jednání s klíčovými interními zákazníky a aktivně naslouchejte jejich potřebám. Jste tu pro ně!
  • Buďte vidět – prezentujte své úspěchy a profesionalitu. Oddělením prodeje, marketingu či výroby se nechte inspirovat v tom, jak „prodávají“ výsledky své práce uvnitř společnosti a „prodávejte“ je podobně.
  • Hodnoťte sami sebe jako dodavatele – ve spolupráci s interními zákazníky vypracujte způsob hodnocení vlastní práce – hodnotící formulář – a požádejte je o jeho vyplnění. Získáte tak důležitou zpětnou vazbu. Budete-li toto hodnocení pravidelně opakovat, řekněme v půlročním či ročním cyklu, získáte představu o tom, zdali se dle interních zákazníků práce oddělení nákupu zlepšuje či zhoršuje.
  • Kontinuálně zlepšujte svou práci – na základě hodnocení práce oddělení identifikujte oblasti pro zlepšení, připravte plán a realizujte nápravná opatření.
  • Vzdělávejte se – Intuice sama o sobě nestačí. Zvyšujte své profesní znalosti a účastněte se různých kurzů, seminářů, konferencí nebo čtěte odbornou literaturu.

Další tipy, jak zlepšit fungování nákupního oddělení, se dozvíte na semináři Strategické řízení nákupu a strategie nákupu. Osvědčený postup realizace výběrových řízení a práce s dodavateli, způsob jejich hodnocení a zlepšování vám představím na semináři Jak si vyjednat lepší dodavatelské podmínky – Výběrová řízení v nákupu. Na semináři Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli – Vyjednávání s dodavateli získáte dostatek tipů pro vyjednávání s dodavateli či i v obtížných situacích.