Hodnocení úrovně firemního nákupu

Víte, jaká je úroveň vašeho firemního nákupu? Je vůbec možné to nějak objektivně posoudit? A pokud ano, tak jak? Existují nějaké nástroje na hodnocení úrovně nákupu?

Možná se něco podobného stalo i vám a znáte níže popsanou situaci z vlastní praxe.

Seděl jsem na jednání s manažerem nákupu on si mi posteskl: „Ještě nedávno bylo vedení firmy s mojí prací spokojeno, a tak jsem dostal nový úkol – vést další oddělení. Ale najednou se to změnilo a stal jsem se terčem časté kritiky. Asi budu muset změnit zaměstnání.“

Pokud se začnete zajímat o skutečnou úroveň vašeho firemního nákupu až v době, kdy je vám něco vytýkáno, nebo když vám začne „téct do bot“, tak to již bude pozdě.

Jenže objektivně zjistit, jak na tom váš nákup opravdu je, není jednoduché a vyžaduje to značné úsilí a dostatečné odborné znalosti.

Názory kolegů (interních zákazníků) nemusí mít tu správnou vypovídací hodnotu. Konzultační firmy si nechají takové srovnání zaplatit a jejich výstup se dostane do rukou nejvyššího vedení firmy, protože to si jej zpravidla objednává.

Chcete získat další praktické tipy na ověření úrovně vašeho nákupu?

Pak právě pro vás mám připraveny následující odborné semináře. Přihlaste se. 

Jak, kde a čím se inspirovat

Systematickému porovnávání se odborně říká benchmarking a bezpochyby by měl patřit do vašeho arzenálu nástrojů. V tomto článku se blíže podíváme se na tři různé možnosti aplikace v nákupní praxi.

První možnost

Asi tím nejběžnějším způsobem realizace srovnání je účast na různých profesních setkáních nákupčích, školeních, seminářích či čtením odborné literatury. V Čechách najdete jen několik knih (např. tyto), a proto se vyplatí prozkoumat zahraniční e-shopy, kde je nabídka podstatně větší.

Druhá možnost

Na konferenci Institute for Supply Management v San Diegu prezentoval svůj nástroj na hodnocení úrovně firemního nákupu Stephen R. Guth.

Jde o velmi komplexní nástroj nazvaný The Procurement Maturity Model a bezplatně jej získáte po vložení jména, příjmení a e-mailu na vstupní stránce ExcelentníNákup.cz

Model obsahuje šedesát příkladů nejlepší nákupní praxe, které jsou rozděleny do osmi základních sledovaných oblastí – Zákazníci, Organizace, Metodika, Procesy, Pracovníci, Nástroje, Hodnota a Dodavatelé.

Práce s modelem je jednoduchá. Ve sloupci Current Practice vyberete popis nejvíce odpovídající vaší aktuální praxi. Poté ve sloupci Your Rating zvolíte odpovídající číslo a model se sám přenastaví.

Jistou nevýhodou je nutnost slušné znalosti angličtiny.

The Procurement Maturity Model

Obrázek č. 1 The Procurement Maturity Model (ukázka)

Třetí možnost

Třetí možností, na kterou se v tomto článku zaměříme, je hodnotící tabulka, kterou si případně můžete vytvořit sami.

Nejprve vyberete oblasti hodnocení, které vás zajímají, a poté definujete jejich úrovně (viz příklad na obrázku č. 2). Začínáte úrovní, která je nejhorší, a končíte úrovní, která představuje nejlepší možnou praxi.

Aby bylo možné matematicky vyjádřit stav vašeho nákupu, tak jednotlivým dílčím úrovním přidělíte body. Rozsah může být například od 1 do 5, kde 1 znamená nejnižší a 5 nejvyšší úroveň.

Pokud takové hodnocení budete provádět opakovaně po několik let, pak kromě aktuálního stavu uvidíte i vývoj v letech – trend.

Předpokladem vytvoření takovéto tabulky je dostatečná orientace v oblasti nákupu, několikaletá nákupní praxe a dobrá spolupráce uvnitř firmy. Pokud něco z toho nesplňujete nebo jednoduše nemáte dostatečnou časovou kapacitu, spojte se s nezávislým odborníkem.

Hodnotící tabulka

Obrázek č. 2 Příklad hodnotící tabulky

Závěr

Buďte o krok napřed a sami se aktivně zajímejte, na jaké úrovni se nachází váš firemní nákup. Tím můžete jenom získat.

Nečekejte, že to někdo udělá za vás nebo až to někdo udělá za vás. To by se také mohlo stát, že již bude pozdě.

Líbil se vám tento článek? Zmáčkněte tlačítko „To se mi líbí“ či „Share“. Uděláte mi tím radost. Také se podívejte na další články v pravém sloupci označeném RUBRIKY =>.

Jarda Cirkovský