Firemní nákup – proč je důležitý

Jak je ve vaší společnosti vnímán firemní nákup? Má oddělení nákupu stejnou důležitost pro firmu jako například oddělení marketingu, prodeje či výroby? Toto jsou otázky, které kladu účastníkům snad na každém semináři. Přibližně šedesát procent dotazovaných mi odpovídá stejně: „Nejsme tak důležití jako jiná oddělení.“

Čím to je, že se oddělení nákupu netěší ve většině společností dostatečné vážnosti? Vždyť každá zbytečně utracená koruna znamená o korunu méně zisku a každá ušetřená koruna přináší o korunu větší zisk.

Toto pravidlo zná snad každý začínající podnikatel, a proto delegování realizace firemního nákupu na zaměstnance bývá jednou z posledních činností, které se majitelé malých firem vzdávají.

Moje vlastní osobní zkušenost mi říká: Jednou z možných příčin může být i to, že nákupčí zpravidla neumí prodávat výsledky své práce.

Dovolte mi položit vám následující tři otázky:

 • Co se stane, když se ve vaší firmě zvýší prodej například o 5 procent?
 • Bude prodej nějakým způsobem tuto informaci veřejně publikovat?
 • Dostane někdo přidáno?

Je velmi pravděpodobné, že když se zvýší prodej firmy o 5 procent:

 • Bude to předmětem porady nejvyššího vedení.
 • Informace o zvýšení obratu se objeví ve firemních materiálech / výroční zprávě.
 • U obchodníků to bude vidět na výplatní pásce.

Pro váš dokonalý firemní nákup >>>

Nyní se pojďme podívat na další tři otázky:

 • Co se stane, když se oddělení nákupu (vám) podaří dosáhnout snížení cen o 5 procent?
 • Kdo všechno o tom bude vědět?
 • Dostane někdo přidáno?

Možná, že vaše odpovědi budou znít takto:

 • Nic, to je naše práce.
 • Možná ten, kdo vystavil požadavek na nákup (v mnoha případech ani on ne). Možná vedoucí nákupu (v mnoha případech ani on ne).
 • Nikdo.

Pokud zní vaše odpovědi opravdu takto, pak se ale není čemu divit, že oddělení nákupu nemá takovou váhu a je jen na vás, zdali a jak se to změní – jak bude v budoucnu toto oddělení vnímáno.

Na velmi jednoduchém ilustrativním příkladu (viz tabulka níže) si ukážeme, jak se promítne snížení nákupních cen, zvýšení obratu a snížení nákladů o pět procent na hospodaření společnosti. Která z uvedených možností vychází nejlépe? … Získání slevy.

Zajímejte se, o kolik procent firma musí zvýšit obrat, aby se zvýšila ziskovost společnosti o jedno procento. Pokud vykážete úspory, tak ty se dají přepočítat a následně můžete argumentovat, že se vám podařilo zvýšit ziskovost společnosti.

Čím složitější je pro vaší společnost dosáhnout zvýšení obratu, tím větší váhu bude mít váš argument o to významnější roli oddělení nákupu může hrát.

Poznámka: Jedná se pouze o ilustrativní příklad. Přesný výpočet se liší případ od případu. Pro zjištění skutečného stavu, který by odpovídal podmínkám vaší společnosti, se obraťe na ekonomické oddělení ve vaší firmě.

Již je vám jasné, proč je firemní nákup důležitý? Chápete, proč je důležité, aby nákupčí uměli prodávat výsledky své práce?

Jsetli něco pomůže zvýšit prestiž oddělení nákupu nebo vaší osobní, tak jsou to právě dosažené výsledky. A výše zisku vedení společnosti, majitele firem nebo akcionáře logicky velmi zajímá.

 

Co tedy můžete dělat, abyste zvýšili význam vašeho firemního nákupu a povědomí o jeho důležitosti?

 •  Věřte, že nestačí nakupovat levně, kvalitně a včas. To je pouze základ. Pro úspěch firmy v dnešním tvrdém konkurenčním prostředí je zapotřebí udělat více.
 •  Vzdělávejte se! Investice do vzdělávání je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím nejenom úroveň a vnímání firemního nákupu, ale především konkurenceschopnost firmy jako takové.
 • Buďte vidět a prezentujte své úspěchy. Využijte k tomu porady, nástěnky, firemní časopis nebo webové stránky.
 • Dle Paretova pravidla si určete klíčové zákazníky a pravidelně se s nimi setkávejte.
 • Především u složitějších výběrových řízení je zapojte do procesu jejich realizace.
 • Pokud vytváříte důležité dokumenty, spolupracujte na jejich přípravě s interními zákazníky.
 • Hodnoťte sami sebe (oddělení nákupu) podobně, jako hodnotíte dodavatele a měřte spokojenost interního zákazníka formou průzkumu, který budete pravidelně jednou či dvakrát za rok opakovat.
 • Identifikujte prostor pro zlepšení, připravte plán nápravných opatření a realizujte jej.
 • Zeptejte se na vašem ekonomickém oddělení: O kolik procent musíme zvýšit obrat společnosti, aby se zvýšila ziskovost o jedno procento? Pokud toto budete vědět, mnohem lépe se vám budou prodávat výsledky vaší práce – dosažené úspory.
 • A posledním desátým tipem je: Pokud vás práce v nákupu baví, chcete zvýšit prestiž a důležitost oddělení, systematicky na tom pracujte. Nikdo jiný to za vás neudělá.

Podrobně toto téma rozebírám na semináři Strategické řízení nákupu a strategie nákupu.

Něco k zamyšlení

Vedení firmy by mělo zaměstnat a zaplatit nejlepší nákupčí, kteří jsou k dispozici, a vytvořit jim nejlepší možné pracovní podmínky. Protože pokud se tak nestane, firma za to stejně jednou zaplatí.

Líbil se vám tento článek? Zmáčkněte tlačítko „To se mi líbí“ či „Share“. Uděláte mi tím radost.
[icon name=“arrow-down“ class=““ unprefixed_class=““][icon name=“arrow-down“ class=““ unprefixed_class=““][icon name=“arrow-down“ class=““ unprefixed_class=““]

Jarda Cirkovský

Přečtěte si také