ABC analýza – tu by měl znát každý nákupčí

Máte rádi praktické příklady? Podívejte se na ukázku realizace ABC analýzy v nákupní praxi. Příklad navazuje na článek nazvaný Paretovo pravidlo a ABC analýza.

Princip ABC analýzy již znáte, proto se rovnou pojďme podívat na konkrétní příklad – ukázku rozdělení nakupovaných položek dle výše nakupovaného objemu.

Vstupní data jsou závislá na cílech analýzy. V našem případě použijeme tyto údaje:

 • číslo a název položky,
 • měrná jednotka (MJ),
 • nakoupené množství v MJ,
 • cena za MJ (v Kč bez nebo s DPH),
 • cena celkem (v Kč bez nebo s DPH).
 • délka sledovaného období.

Dále (pro jiný případ) to může být:

 • datum a velikost příjmu,
 • datum a velikost výdaje,
 • maximální, minimální, pojistná, průměrná či okamžitá zásoba.

Pokud by cílem bylo určení klíčových položek tvořících přibližně 80 procent obratu, tak by nám postačovala aplikace Paretova pravidla. Budete-li pracovat s větším množstvím položek či budete chtít detailnější členění, doporučuji použít ABC analýzu.

Neumožní-li vám ji provést váš informační systém (ERP), pak použijte MS Excel a v případě výběru klíčových položek pro realizaci výběrového řízení můžete postupovat takto:

 • Nejprve je nutné sečíst několikrát nakupované položky (množství a obrat) tak, aby se každá z nich v seznamu objevila jen jednou.
 • Jednotlivé položky seřadíme sestupně dle jejich celkového nakoupeného množství.
 • Provedeme matematický součet všech nakoupených položek.
 • Určíme procentní podíl každé položky na celkovém nákupním obratu.
 • Provedeme rozdělení položek do kategorií dle klíče A 80 %, B 15 %, C 5 %.

Následující obrázek ukazuje výsledek a dále je na něm znázorněno porovnání obou zmiňovaných analýz. Osobně bych do výběrového řízení zařadil A i B položky a na ostatní (položky kategorie typu C) bych požádal o slevu z ceníku v procentech.

ABC analýza - příklad

Případně můžete vytvořit kontingenční tabulku s následující podobou.

ABC analýza - příklad KT

Uvedený výčet položek je pouze ilustrativní a slouží jako příklad. Paretovo pravidlo či ABC analýzu oceníte, pokud budete mít například 50, 100 nebo více položek.

Takové výběrové řízení určením klíčových položek značně zpřehledníte a to především v případě, kdy pro hodnocení nabídek použijete e-aukční software. Nebudete muset tak často posouvat obrazovku dolů či nahoru.

Rozhodujícím kritériem, které určilo finální řazení položek/podobu tabulek, byl objem jednotlivých nakoupených položek v Kč bez DPH. Pokud však sledujete či porovnáváte obrat v jiných měrných jednotkách, pak použijte relevantní měrnou jednotku.

Sleva z ceníku na položky kategorie typu C

Oprávněně můžete namítnout, že každý dodavatel má svůj ceník, který se zpravidla neshoduje s ceníkem konkurence.

Pokud však položky kategorie C nakoupíte jen v malém nebo zanedbatelném objemu, pak tomuto problému vůbec nemusíte věnovat pozornost (viz níže uvedený příklad). Podstatné je to, že jste si vyjednali slevu na případné další nákupy a v budoucnu se s tím již nemusíte zdržovat.

Příklad rozdílného ceníku:

 • dodavatel A – cena položky 1 100 Kč bez DPH, sleva 10 % = 110 Kč,
 • dodavatel B – cena položky 1 000 Kč bez DPH, sleva 10 % = 100 Kč,
 • tj. rozdíl je 10 Kč.

Nakoupíte-li položku jen jednou, dvakrát či třikrát, je rozdíl minimální a nehraje žádnou roli.

>>Podívejte se na 5 nejčastějších chyb, kterých se dopouštějí realizátoři výběrových řízení

Zaujal vás tento článek?

Pak právě pro vás jsou určeny následující semináře. Pro více informací klikněte na jejich název.

Líbil se vám tento článek? Klikněte na tlačítko To se mi líbí a Share. Uděláte mi tím radost.

Jarda Cirkovský