Strategie realizace úspěšného výběrového řízení

Pokud chcete, aby vaše výběrové řízení bylo úspěšné, aby vybraný dodavatel dostál domluveným podmínkám, musíte udělat něco víc než jen poptat tři firmy a vybrat tu nejlevnější.

Mnoho lidí se domnívá, že realizovat výběrové řízení zvládne každý. Interní pokyny mnoha organizací hovoří jasně: „Oslovte minimálně tři společnosti a z předložených nabídek vyberte nejlevnějšího dodavatele.“

Celkem logicky si můžete říct, že když to má celá řada společností zakotveno v interní směrnici, tak je to asi správně.

Ostřílení matadoři však vědí, že pro realizaci úspěšného výběrového řízení je zapotřebí udělat něco víc než jen poptat tři firmy a vybrat tu nejlevnější!

V praxi se mi osvědčil postup, který zahrnuje osm fází graficky znázorněných na níže uvedeném obrázku. Považuji za nutné zdůraznit, že zmiňovaných osm fází neplatí absolutně, stejně jako náplň jednotlivých činností. Jejich počet a dílčí činnost si v případě potřeby můžete upravit.

Životní cyklus nákupního případu

Z praxe vím, že celá řada nákupčích dokáže realizovat výběrové řízení na jedničku s hvězdičkou. Ale také vím, že mnoho nákupčích má v realizaci výběrového řízení velký prostor pro zlepšení.

Setkávám se s tím, že nákupčí nevěnují dostatečnou pozornost především prvním třem fázím. Přitom tyto tři fáze jsou pro vlastní realizaci výběrového řízení naprosto zásadní.

První fáze

Je velmi důležité získat od interního zákazníka co nejpřesnější specifikaci toho, co uspokojí jeho potřebu. Případně zjistit, jakou potřebu vůbec má. Jak velký má rozpočet. Požádat ho o jeho expertní odhad spotřeby například na jeden rok.

Toto jsou základní informace pro specifikaci produktu nebo služby, pro výběr vhodných kritérií a tvorbu zadávací dokumentace. To však nejsou jediné informace, se kterými můžeme pracovat.

Druhá fáze

Pokud již zboží bylo nakupováno, je užitečné provést si detailní analýzu spotřeby jednotlivých typů, rozměrů, velikostí… za období jednoho roku. Dále provést analýzu dodavatelů a cen za období jednoho roku, prověřit si jejich spolehlivost.

Osvědčilo se mi také provést analýzu vývoje spotřeby například za poslední tři roky s cílem odhalit trend vývoje jak celkové spotřeby, tak případně jednotlivých typů, rozměrů, druhů, velikostí…

Na základě zjištěných informací je možné přistoupit ke zpracování zadávací dokumentace. V té je samozřejmě nutné uvést zcela jasné požadavky na typy, rozměry, velikosti, měrné jednotky, předpokládaný objem nákupu, rozsah spolupráce – délku kontraktu, dále požadavky na obchodní podmínky – splatnost, termín dodání, poskytnutou záruku, způsob balení a dopravy, zpětný odběr nebo likvidaci…

CHCI SI STÁHNOU PRACOVNÍ SEŠIT

Líbil se vám tento článek? Zmáčkněte tlačítko „To se mi líbí“ či „Share“. Uděláte mi tím radost. 

Jarda Cirkovský

Chcete vědět víc? Chcete si porovnat své znalosti s kolegy z branže?

Přihlaste se na kvalitní a praktické semináře: